Domácnost, Featured

Jak změnit trvalé bydliště bez průtahů?

By: Jorge Láscar

Někdo si trvalé bydliště mění každou chvíli a jiný zase nikdy. Ve většině případů nás tento proces zastihne alespoň jednou za život. Pokud se domníváte, že stačí zvednout telefon nebo zajít na jeden úřad k přepážce klientské pobočky městského úřadu, jste na velkém omylu. Změnit si adresu trvalého bydliště není vůbec jednoduché a zabere to celé dopoledne. Je nutné navštívit nejméně dva úřady, učinit několik telefonátů a v neposlední řadě zaplatit cca padesáti korunový poplatek. Pakliže podnikáte je celý proces o poznání složitější  Pojďme si vysvětlit, co je zapotřebí znát, mít a udělat pro rychlou a bezproblémovou změnu trvalého bydliště a zároveň vyvraťme zaběhnuté mýty, které kolem změny kolují.

Změna trvalého bydliště – první kroky vedou na magistrát

Ze všeho nejdříve se vydejte na příslušný magistrát ve vašem místě trvalého bydliště. Pokud se rozhodnete zajít na obecní úřad v místě starého bydliště, jen si své běhání po úřadech prodloužíte. Návštěva obecního úřadu není v této problematice vůbec důležitá, takže nedávejte na rady svých známých a kamarádů. Velká výhoda magistrátu spočívá v možnosti okamžitého zažádání o nový občanský průkaz. Z původního vám totiž bude odstřižen roh.

Nejdříve si vyhledejte příslušné oddělení a navštivte přepážku, kde vyplníte jednoduchý formulář se žádostí o změnu trvalého bydliště. Za tento úkon musíte zaplatit 50 Kč, pokud je vám méně jak 15 let, jste od poplatku osvobozeni. Následně vám bude odstřižen roh občanského průkazu a poskytnut dočasný náhradní doklad – žlutá kartička. Nová adresa musí být doložena nějakým dokladem. Pokud jste zakoupili novou nemovitost, připravte si potvrzení z katastru, kupní smlouvu. Rovněž můžete požádat o přiznání trvalého bydliště v místě, kde platíte nájemné, v takovém případě si připravte nájemní smlouvu.

Nezapomeňte si zažádat o nový občanský průkaz

Jakmile ohlásíte změnu místa trvalého pobytu, jste povinni do 15 pracovních dnů požádat o nový občanský průkaz. Proto je výhodné navštívit příslušný magistrát v místě trvalého pobytu, jelikož tyto dvě operace můžete udělat najednou. K žádosti o nový občanský průkaz si připravte klasickou pasovou fotografii, žádný poplatek se v této záležitosti nehradí. Jakmile opustíte magistrát, objevují se další povinnosti, na jejichž splnění máte jen omezenou dobu.

Na odbor dopravy se musíte dostavit do 5 dnů, na živnostenském do osmi. Nenechte se však zmást. Osmi denní lhůta se počítá od nahlášení změny, nikoliv od vydání občanského průkazu, jak si mnozí myslí. Naštěstí jsou úřady v tomto ohledu některé úřady tolerantní a počítají tuto lhůtu od vydání občanského průkazu, nemusí to být pravidlem. Pokud se dostanete do většího časového prodlení, připravte se na pokuty dle nastavení jednotlivých úřadů.

Změna trvalého bydliště pro podnikatele

Ihned po změně musí každý podnikatel informovat i svou zdravotní pojišťovnu. Rovněž nesmí zapomenout na úřad sociálního zabezpečení, finanční úřad i živnostenský úřad. Pokud se však rozhodnete navštívit nejdříve živnostenský úřad, nebudete muset zbývající tři úřady vůbec navštěvovat. Živnostenský úřad ostatní úřady informuje o změně elektronickou poštou. Vezměte si sebou starý občanský průkaz a taktéž potvrzení o změně trvalého bydliště. Na živnostenském úřadu se platí cca 100 Kč. Pokud nepodnikáte, musíte zdravotní pojišťovnu informovat sami.

Jako řidič nezapomeňte na odbor dopravy

Každý řidič je povinen navštívit příslušný odbor dopravy, vezměte si sebou malý i velký technický průkaz. Řidičský průkaz v tomto případě potřebovat nebudete, tedy za předpokladu, že se stěhujete v rámci města. Na ohlášení změny máte 5 dní od jejího vzniku. Největší nevýhodou je fakt, že budete muset čekat v dlouhé frontě s ostatními, co čekají v zástupu s novou SPZkou v podpaží.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist